Schoolraad

In het kader van de participatie in het gemeentelijk basisonderwijs werd door het decreet van 2 april 2004,

betreffende participatie op school, voorzien in de oprichting van een schoolraad vanaf 1 april 2005.

De huidige schoolraad (mandaat 2017-2021) bestaat uit volgende geledngen :

Leerkrachten : Els Aelbrecht

                        Kathleen Coppieters

                        Nancy Cox

Ouders : Ine Busschots

               Eva Bequé

Vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap : Greta Vemeir

                                                                               Pascale Verschelden

                                                                               Karine De Bleser

Zij brengen advies uit over shoolgerelateerde items.