In onze klas     (download ook onze folder hier)

Eerste kleuterklas

Juf Nancy Cox leert onze jongste kleuters om met elkaar op een zorgzame manier om te gaan,en naast een rijk taalaanbod, wordt ook de zelfredzaamheid van de kleuters aangewakkerd.

 

 Tekstvak: Eerste kleuterklasDe jongste kleuters maken kennis met het schoolleven.  Ze leren omgaan met leeftijdsgenoten op een zorgzame manier.Zelfredzaamheid (zindelijk zijn, jas leren aan- en uittrekken, handjes wassen…)is een heel belangrijk punt bij de jongste kleuters.Een rijk taalaanbod stimuleert hun taalontwikkeling,  zodat ze zich vlot verstaanbaar kunnen maken.(Taalmethode: Dag Jules)Als kleuters ‘graag’ naar school komen, staan zij open voor nieuwe ervaringen en komt het leerproces op gang. 

 

 

 

 

http://www.kleuterschoolondersteboven.be/images/stories/eerstekleuter.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede kleuterklas

 

Juf Kathleen Coppieters stimuleert de creativiteit van de kleuters op een positieve manier en verfijnt zo de motoriek.

 

Tekstvak: Tweede kleuterklasIn de tweede klas leren de kleuters creatief omgaan met allerlei soorten materialen.De motoriek wordt verfijnddoor het aanbieden vangeschikt werkmateriaal.De denkontwikkeling wordtgestimuleerd en het wiskundighandelen wordt op een speelsemanier geoefend.‘Vriendjes’ worden steedsbelangrijker en het samen-werkenkomt meer aan bod.Een persoonlijke doosen een eigen stempelgeven de kleuters aleen tikje verantwoordelijkheid.

 

 

 

 

http://www.kleuterschoolondersteboven.be/images/stories/tweedekleuter.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde kleuterklas

Juf Els Aelbrecht bereidt de kleuters voor op de instap in het eerste leerjaar. Er wordt gewerkt aan de lees- en rekenvoorwaarden, concentratie en werkhouding.
Dit alles gebeurt op een speelse manier in een aangename sfeer.
 

Tekstvak: Derde kleuterklasOp een speelse manier enin een positieve sfeerworden kleutersvoorbereid op de instapin het eerste leerjaar.Kleuters worden zelfstandiger,krijgen een betere werkhouding enleren planmatig werken. We spelen met letters en getallenen werken zo aan de lees- en rekenvoorwaarden. Er wordt gewerkt aan een correcte pengreep en de momentenvan concentratie worden langer.Er ontstaan echt vriendschappen en het samen dingen verwezenlijkenwordt steeds belangrijker.

 

 

 

http://www.kleuterschoolondersteboven.be/images/stories/3dekleuterels.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkafdeling Boteraard

Een schooltje met maar één klasje, het bestaat nog! Juf Els Van Laere leidt er het hele klasgebeuren in goede banen. Dankzij goede afspraken en een strikte organisatie, lopen de activiteiten er op wieltjes. Het is leuk om te zien hoe de oudere kleuters zorg dragen voor de kleintjes.

http://www.kleuterschoolondersteboven.be/images/stories/boteraard.jpg

 

Daarnaast

  • Komt juf Christine Rottiers (kinderverzorgster) 3 halve dagen ondersteuning geven bij de jongste kleuters.
  • Zorgt mevrouw Kristel De Smet voor de administratie op school.
  • Is juf Ann Van de Velde (directeur) het aanspreekpunt van de school. Zij is ook zorgcoördinator en ze waakt over de goede werking binnen de school.