Visietekst

Kleuterschool Ondersteboven

ONZE VISIE

 

Wie zijn wij ?

Waar staan we voor ?

Wat is ons doel ?

 

Een antwoord op deze vragen vind je terug aan de hand van volgende

kernwoorden, die de essentie van onze school weergeven.

 

KLEINSCHALIG

We zijn een kleine school, en we koesteren onze kleinschaligheid. Die zorgt ervoor dat we met een klein team in een open geest kunnen samen – werken.

Communicatie binnen ons team ervaren wij als heel belangrijk, de kleinschaligheid van de school is een factor die dit in de hand werkt !

 

DIFFERENTIATIE

Door de kleine klasgroepen is het mogelijk om zeer gedifferentieerd te werken, en komt elke kleuter individueel aan bod. Kinderen bij wie het niet vanzelf gaat, worden extra ondersteund. Kinderen die zeer sterk uit de hoek komen, laten we niet op hun honger zitten. Ook voor hen is er een extra aanbod.

 

ANDERS ZIJN

Elke kleuter is welkom bij ons, ongeacht het ‘rugzakje’ dat hij meedraagt.

Door ouders te betrekken bij het schoolleven (vb ondersteuning tolk, moedergroepen) ontdekken ze het belang van de kleuterschool en zijn hun kinderen ook regelmatig aanwezig.

 

GROEN

Onze school is gelegen in een groene omgeving, aan de oevers van de Durme.

De wijkafdeling ligt zeer landelijk tussen boerderijen en weilanden.

We trekken er regelmatig te voet op uit en beleven zo de verschillende seizoenen.

 

BREDE SCHOOL

De ligging van de school nodigt uit tot samenwerking met verschillende

instanties. De nabijheid van de gemeentelijke sporthal is voor ons een

opportuniteit om wekelijks te gaan sporten in de grote zaal. Het cultureel centrum, dat daarnaast gelegen is, bezorgt ons meerdere keren per jaar een vleugje cultuur. Ook het traditionele schoolfeest is sinds vorig jaar uitgegroeid

tot een heus spektakel op de scène van het CC.

 

WARMTE

We streven ernaar om iedereen die onze school binnenstapt, een gevoel van warmte en openheid te kunnen geven, en een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich goed voelen.

 

Leerkrachtenteam

Ann Van de Velde - directie

  • Nancy Cox            =>   Eerste kleuterklas
  • Kathleen Coppieters    =>  Tweede kleuterklas
  • Els Aelbrecht                 =>  Derde kleuterklas
  • Els Van Laere               =>   Boteraard
  • Christine Rottiers         =>  Kinderverzorgster

 

Algemene Informatie

We starten => 's morgen van 08.30 uur tot 11.50 uur /  's middags van 13.20 uur tot 15.30 uur

Breng je kleuter tijdig naar school. Het is leuker om met de ganse groep aan de dag te beginnen.
Maak het afscheid van je kleuter kort, zo vermijd je onnodige traantjes!

De kleutertijdschriften Doremini en Doremi kunnen via de school besteld worden. Dit aanbod is evenwel volledig vrijblijvend.
De school werkt enkel met jaarabonnementen.

Twee keer per jaar gaan we met z'n allen naar het toneel. De kostprijs hiervoor is € 5. Je wordt op voorhand verwittigd wanneer de voorstelling doorgaat.

Al deze kosten worden verwerkt in de maandelijkse factuur.

In het kader van 'gezonde voeding' vragen wij om uw kleuter een stuk fruit of een koek mee te geven, snoepjes en chocoladekoeken verdwijnen terug in de boekentas.
Elke vrijdagnamiddag is er fruitnamiddag.

Op school bieden wij kraantjeswater aan, alleen bij het middageten kan je opteren voor een meegebracht drankje.

Elke boodschap van de school ontvang je in een heen- en weertasje. Gelieve de volgende dag het tasje terug mee te geven naar school. Ook een berichtje van jullie kan in het tasje mee naar school komen.

Elke vrijdag krijgt je kleuter de weekplanning mee voor de volgende week. Soms mag je kleuter iets meebrengen rond een thema, soms zijn we op zoek naar chauffeurs voor een uitstapje. In elk geval weet je op die manier waar je kleuter in de klas mee bezig is.

Elke weekdag bieden we op de speelplaats ander bewegingsmateriaal aan.